Πληροφορίες / Εγγραφές +30 6981 564884 info@hds-dermoscopy.gr

Σκοπός/Φιλοσοφία

Σκοπος της ΕΛΕΔΕ

Σκοπός & Μέσα

Σκοπός της ΕΛ.Ε.ΔΕ. είναι η προώθηση της Δερματοσκόπησης (Dermoscopy, Dermatoscopy, Epilluminescence Microscopy, Incident Light Microsopy) ως διαγνωστικής εξέτασης του δέρματος, των εξαρτημάτων του και των βλεννογόνων, ως και των συναφών με τη Δερματοσκόπηση μεθόδων εξέτασης σε ζώντα οργανισμό (“in vivo”).

Οι δραστηριότητες για την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΛ.Ε.ΔΕ. περιλαμβάνουν:

  1. Ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών προς το σκοπό της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης του Μελανώματος καθώς και των υπολοίπων τύπων καρκίνου του δέρματος.
  2. Προώθηση της συνεργασίας για την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών μελετών στο πεδίο των μελαγχρωματικών βλαβών, αλλά και σε καινοτόμα πεδία εφαρμογής της μεθόδου.
  3. Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών φροντιστηρίων.
  4. Διαμόρφωση και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη Δερματοσκόπηση και των σχετικών ποιοτικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για τους εκτελούντες τη μέθοδο.
  5. Διαμόρφωση κριτηρίων για την πιστοποίηση των Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων, καθώς και ιατρών άλλων ειδικοτήτων, που έχουν εκπαιδευτεί στη δερματοσκόπηση.
  6. Στενή συνεργασία με τη Διεθνή Εταιρεία Δερματοσκόπησης (International Dermoscopy Society, IDS) και όλες τις συναφείς Εταιρίες.