Πληροφορίες / Εγγραφές +30 6981 564884 info@hds-dermoscopy.gr

Λίγα λόγια για την ΕΛΕΔΕ

Ποιοι ειμαστε

Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Δερματοσκόπησης (σε συντομία, ΕΛΕΔΕ) είναι μια καινούργια Μη Κερδοσκοπική Ιατρική Εταιρεία που στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση και διάδοση της χρήσης της «δια ζώσης (in vivo)» υπομικροσκοπικής εξέτασης του δέρματος και των εξαρτημάτων του (βλεννογόνοι, τρίχες, νύχια) ώστε να διαγνωστούν έγκαιρα και ακριβέστερα πληθώρα παθήσεων του ανθρώπου και κυρίως οι διάφορες μορφές καρκίνου του δέρματος. Η αρτιότερη εκπαίδευση των Γιατρών στις τεχνικές της μεθόδου και η ενημέρωση του κοινού για τις δυνατότητες που ανοίγονται με τις νέες αυτές εξετάσεις, αποτελούν μερικούς από τους στόχους της ΕΛΕΔΕ (βλ. σχετικά το «Σκοποί και Μέσα»).

Η Εταιρεία έχει Έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει Πανελλήνιο χαρακτήρα. Αυτό είναι σαφές στον Τίτλο και στο Καταστατικό της ΕΛΕΔΕ και αποτυπώνεται στη σύνθεση του Δ.Σ όσο και στην προέλευση των Ιδρυτικών Μελών της. Οι προϋποθέσεις για εγγραφές Μελών αναγράφονται στο σχετικό Λήμμα και στη«Φόρμα Εγγραφής Μελών». Δεδομένου ότι οι Δερματολόγοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για τη μελέτη του δέρματος, μια από τις προϋποθέσεις εγγραφής Τακτικών Μελών, είναι η ενεργός συμμετοχή τους στην Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ).

Ωστόσο, υπάρχει η πρόβλεψη εγγραφής ως μελών και Ιατρών-Επιστημόνων άλλων Ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις «Εγγραφές Μελών». Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται τη δυνατότητα συμμετοχής στις επιστημονικές και λοιπές εκδηλώσεις της Εταιρείας, στα εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ελλάδα και Εξωτερικό, στη λήψη έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και στη συμμετοχή στα προγράμματα ηλεκτρονικής διαγνωστικής συμβουλής κ.ά. που φιλοδοξεί να προχωρήσει σύντομα το Δ.Σ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΔΕ

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μπέττυ Λαζαρίδου