Πληροφορίες / Εγγραφές +30 6981 564884 info@hds-dermoscopy.gr

Εγγραφές

Εγγραφή στην ΕΛΕΔΕ

Εγγραφές Μελών

Παρακαλώ κατεβάστε την κατάλληλη φόρμα εγγραφής από τις παρακάτω και στείλτε τη μας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μέσω email στο info@hds-dermoscopy.gr και κατόπιν επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ΕΛ.Ε.ΔΕ. στο νέο τηλέφωνο 6981564884. 

Έπειτα από την έγκριση της αίτησής σας και για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας πρέπει να γίνει κατάθεση 30,00€ στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:
ALPHA BANK: 408-00-2002-001930
IBAN: GR520140 4080 4080 0200 2001 930
Δικαιούχος:
Ελληνική Εταιρεία Δερματοσκόπησης

* Απαραίτητα στην αιτιολογία αναγράφετε το Ονοματεπώνυμο σας.

Παρακαλώ σημειώσατε ότι ΔΕΝ απαιτείται η καταβολή άλλου ποσού πλήν του παραπάνω καθώς ΔΕΝ υπάρχει συνδρομή.

Για απορίες σχετικά με την εγγραφή σας παρακαλώ καλέστε στο 6981 564884

 Προυποθέσεις Εγγραφής

 Φόρμα Εγγραφής Τακτικού Μέλους

 Φόρμα Εγγραφής Πρόσεδρου Μέλους